Co je sugesce?

od Libor Činka
(Praha)

Co je to sugesce obecně, se dozvíte v úvodní části. To jak je používána v kurzech Angličtina s hypnózou se dozvíte v další části níže.

Slovo sugesce bývá naprostou většinou lidí vnímáno chybně.

Sugesce z anglického slova suggest znamená:
- navrhnout
- doporučit
- naznačit
- vnuknout
- podotknout
- našeptat
- vsugerovat
- sugerovat
- připomenout
- nasvědčovat
- napovědět
- dát podnět k čemu
- ovlivnit
- dát pokyn

Sugesce může probíhat jak na slovní, tak mimoslovní úrovni, například Slova "Prosím" doplněná ukázáním na volnou židli jsou naznačením - sugescí, kam si sednout.

Výše uvedené významy mimo jiné ukazují na fakt, že sugesce existují v zcela běžné komunikaci, tedy nezávisle na hypnóze.

Proto každý z nás přijal celou řadu myšlenkových sugescí a myslí a jedná na základě nich, aniž si to vždy uvědomuje.

Sugesce "Učení je mučení.", poukazování typu "Budeme se věnovat složité části gramatiky." vedou dopředu k oslabení. To zabraňuje lidem vnímat skutečnost, že mnoho věcí se naučili i bez dřiny a dokonce v pohodě, čehož příkladem jsou znalosti, které se týkají zájmů-koníčků.

Roky trvající sugerování obtížnosti učení ve školách tak omezuje většinu lidí a tak tato většina má "problém" se učit a být úspěšná.

Sugesce zadávané v stavu zvýšeného soustředění - hypnózy mají zvýšenou účinnost. To umožňuje obejít roky upevňované oslabující sugesce - programy a jednat efektivněji.

Aby sugesce mohla fungovat, musí být v souladu s vnímáním posluchače - hypnotizovaného. Pro maximální účinnost je důležité, aby hypnoterapeutovi klient řekl celou řadu věcí o svém vnímání světa a životě.

Například jestliže je člověk již zvyklý uvádět se do tzv. stavu Alfa počítáním od tří do jedné, tak pokud tuto skutečnost terapeutovi nesdělí, tak může dojít k narušení až odmítnutí terapeutovy sugesce "Budu počítat od jedné do deseti a vstoupíte do hluboce relaxovaného stavu." pro odlišnost zkušenosti z které vzniklo přesvědčení o tom, jak to má být "jedině správně".

Sugesce je opravdu jen návrhem, nikoli absolutní mocí a je proto potřeba zejména pro řešení osobních věcí vše konzultovat s hypnoterapeutem. Jen tak je možné nalézt cestu k řešení.

Sugesce využívané v kurzech "Angličtina s hypnózou pro chronické začátečníky a nemluviče" jsou zaměřené na rozvoj schopností pružně myslet a vyjadřovat se v jazyce. Pomáhají překonat dřívější komunikační a učební bloky.

Taková posilující sugesce může znít například takto:
"Od teď si budete moci všímat více pokroků v jazyce."

Jakékoli sugesce, které by byly v rozporu s morálním kódem člověka, jeho svědomím, jeho přesvědčením, budou podvědomím odmítnuty*. Například by byla odmítnuta sugesce "Přestanete jíst maso." jestliže přesvědčení člověka je, že bílkoviny v mase jsou nutné pro zdraví.

Může být odmítnuta již uvedená sugesce? "Od teď si budete moci všímat více pokroků v jazyce."

Ano, může, jestliže není kurz správně připraven a je-li veden klasickými způsoby, tak neexistují podmínky pro změny přesvědčení.

Proto pouze originální kurz "Angličtina s hypnózou" garantuje změnu myšlení ve smyslu sebedůvěry, sebejistoty a mnohonásobně vylepšené paměti a schopnosti používat mozek na plný výkon v soustředění, učení, sebemotivaci a chuti rozvíjet se v jazyce. Upevnění v následném kurzu "Angličtina s Joy II.", vedeném sugestopedicky zajišťuje maximálně rychlé zvládnutí jazyka během jen 14 dní investovaných do obou sedmidenních kurzů.

(c) 2010, Libor Činka
hypnoterapeut

P. S.
*Z výše uvedeného plyne, že je zbytečné, aby mi volali lidé a ptali se, zda bude hypnóza fungovat na tatínka, který nechce přestat kouřit. Anebo rodiče, kteří chtějí donutit své dítě, aby se učilo, a myslí si, pod vlivem - vlastně také sugescí:) filmů v kterých se znázorňuje hypnóza jako všemocná - že jim přeprogramujeme člověka, který nechce.

Klikněte zde, abyste mohli poslat komentář

Zapojte se a napište své vlastní stránky! Je to snadné. Jak? Stačí kliknout zde pro návrat. Dotazy a reakce na téma Angličtina s hypnózou.

anglictina-kurz-300x300.gif

Kontakt 
(c) Libor Cinka