Gramatika ?

Je gramatika klíčem k ovládnutí jazyka? Cím hlouběji půjdete do porozumění zde uvedených informací, tím více budete chápat, že tak jak je gramatika vyučována ve školách není a nemůže být přínosem, ale naopak brzdou  ovládnutí angličtiny. Jde o zásadní pedagogický omyl lidí, kteří nejenomže nevědí nic o fungování lidského mozku, neumí vyhodnocovat důležitost a přínos, ( zásadně jim chybí  znalost Paretova zákona 20/80) a nechali se na pedagogické fakultě naprogramovat na naprosté ignorování toho, co lze vidět v běžném životě a v přírodě. Co kdyby se konečně začal ve školách využívat fakt, že malé dítě jdoucí do první třídy již mluví, aniž ví cokoli o gramatice a pojmech jako je podstatné jméno, sloveso… a dalších mluvnických kategoriích? Mluví, aniž bylo učeno gramatice! Je tedy možné se naučit mluvit bez gramatiky. Podmínkou je však učení, které je naprosto odlišné od školního, které naprosto ignoruje nejdůležitější orgán, který nás dělá lidmi. 

Gramatika je o zapojování analytických funkcí, které jsou vždy pomalejší než podvědomé reakce, ostatně malé děti mluví a to rozhodně nikoli kvůli tomu, že by jejich mozek vědomě rozlišoval gramatické kategorie. Výzkum lidského mozku, poznatky nositele Nobelovy ceny Rogera Sperryho a jeho následovníků bohužel nejsou ani z malého procenta aplikovány ve školách a to i přes to, že od těchto objevů uplynulo mnoho desítek let. 

Vědomé gramatické myšlení studentů ve školách sice lze kontrolovat, ale ve skutečnosti tato snaha o kontrolu vede k ohromnému oddálení ovládnutí jazyka, protože množství kombinací je mimo výpočetní kapacitu vědomí. Implicitní učení = podvědomé učení by vedlo k podvědomému myšlení, které nemá gramatické výpočetní limity. 

anglictina-kurz-468x60.gif

„Učení se jazyka přes gramatiku vede k ohromnému oddálení ovládnutí jazyka, protože množství kombinací je mimo výpočetní kapacitu vědomí.Libor Činka - autor Ovládněte svůj mozek 

Výsledkem klasické výuky jsou lidé, kteří ani po letech nemluví, protože se bojí, že udělají chyby. Učitelé bez kvalitního psychologického vzdělání nevědomky napodmiňují studenty na obavy z komunikace. Jako psychoterapeut musím dodat, že školní výuka, nezvládnutá atmosféra tříd, řeč těla i slovní hodnocení učitelů vede k tomu, že stoupá počet lidí, kteří se obecně bojí komunikovat na veřejnosti a mají tak narušené sebevědomí

Tohoto faktu si v minulosti všimlo již mnoho vědců, nicméně přenos poznatků o lidském mozku do praxe v klasickém školství je prakticky nulový. Škody napáchané na životech absolventů škol a klasických jazykových kurzů jsou základem často celoživotního se podceňování a zhoršené kvalita života obecně. Naštěstí lze speciálními postupy mnohé napravit už za pár desítek hodin. 

Gramatiky má být gram

Protože se touto oblastí zabývám od osmdesátých let a velmi intenzivně od konce let devadesátých, tak mohu dokladovat zpětnými vazbami několika tisíc absolventů kurzu Angličtina s hypnózou, že metoda kterou jsem vyvíjel a která v průběhu týdenního intenzivního kurzu obsahuje jen cca 1 hodinu z 56 - 60 hodin, vede k naprosto šokujícímu poznání absolventů, že explicitně vysvětlovaná gramatika není potřeba, a že  podvědomé implicitní učení jen za pár dní dokáže často nahradit až roky klasického učení. 

Důvodem, proč vyloučit více než devadesát procent mluvnice z výuky je ten, že gramatika a vědomé myšlení v gramatických definicích a pojmech zásadně narušuje schopnost automatického a podvědomého myšlení a plynulého mluvení.  

Věděli jste, že? 

Slovo gramatika má tyto významy ( viz Wikipedie):

 • gramatika či mluvnice – lingvistická disciplína, nejčastější význam
 • deskriptivní gramatika
 • diachronická či historická gramatika
 • frázová gramatika – systém přepisovacích pravidel
 • (transformačně) generativní gramatika – jeden z lingvistických směrů
 • kategoriální gramatika – soubor pravidel
 • kontrastivní či komparativní gramatika
 • normativní neboli preskriptivní gramatika
 • projektivní gramatika – jedna z etap etapa vývoje generativní gramatiky
 • rekognoskativní gramatika
 • stratifikační gramatika
 • synchronická gramatika
 • transformační gramatika – jedna z metod popisu jazyka
 • univerzální (obecná) gramatika
 • závislostní gramatika – jeden z typů popisu větné stavby
 • gramatika může být rovněž gramatická příručka, kniha či pojednání o gramatice
 • gramatika (trivium) byla ve středověku jedno ze Sedmi svobodných umění, součást trivia byla tak v podstatě označována latina [1]
 • formální gramatika – nástroj používaný v informatice

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika.

Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty). 

Poznámka hypnoterapeuta a specialisty na lidský mozek Libora Cinky:
Z hlediska přínosu pro reálné ovládnutí angličtiny i jiného jazyka se zabývá školství částmi gramatiky, které mají malý význam pro komunikaci a naopak opomíjí pro rozvoj jazyka a komunikaci významné části z oblasti lexikologie - sémantiku, etymologii, dialektologii, slangologii. A to je jen malý výběr oblastí z kterých by bylo možné vytvářet hravé a nesmírně poutavé hodiny se skutečným významem pro komunikaci. 

Kontakt 
(c) Libor Cinka

Napsali o nás: 

Milá Melany, zúčastnila jsem se vašeho kurzu na začátku listopadu a chci Ti s radostí oznámit, že jsem právě udělala pohovor v angličtině a s Angličanem :-) a 28.1. 2016 odlétám do své nové práce v Tonbridgi v Kentu.Jupí :-).Jupí,Jupí Takže díky,díky,díky ( na lednový kurz jsem vám poslala kamarádku Olinku, tak ji taky hezky rozkecejte moje milé celebrity.) Ještě jednou děkuju a přeju ještě více úspěchů vaše Meg Turner alias Iva Tesárková 

Je až k neuvěření, že za tak krátkou dobu lze získat tolik informací ... Pan Činka je odborník ve svém oboru a já se už moc těším na další pokračování a růst v oblasti učení a vzdělávání se.
Jarmila Zelenková 

Kurz byl velmi naplňující, poučný, energický, uvolňující, příjemný. Zvláštní zážitek, spojení příjemné atmosféry se studiem jazyka. Nejlepší učení jazyka (i ostatních věcí), které jsem zažil. 
Michal Kubát 

Musím se pochlubit, dostala jsem ze závěrečné zkoušky
z angličtiny výbornou.
Je to především zásluha Tvoje a Melany. Moc děkuju! I když jsem se anglicky nezačala učit kvůli té zkoušce, je to velmi příjemný vedlejší produkt, který mi naznačil, že to funguje,
a že to možná zdaleka není tak hrozné, jak si člověk myslí...
Díky!
Karolína Kofroňová www.mandaly-k-vybarveni.cz

Udivilo mne, jak jsme dokázali udržet pozornost každý den tolik hodin. Je skvělé si hrát a přitom se učit. A učit se tak intenzivně. Po 3-4 dnech se mi začaly zdát sny v angličtině! Super! Vím, že se teď nebudu bát kdekoliv promluvit, ale navíc mám obrovskou chuť sama se učit dál ... 
Díky Michaela Pacherová

Angličtina hypnózou mi ukázala „tajemství“ jednoduššího učení se. Udělal jsem pro sebe díky vašemu kurzu velký kus práce a budu v tom pokračovat a učení pro mě je od „teď“ HROU. Děkuji Vám za vše. Marek Šedivý

Další reference