Hypnóza je?

Další info k Angličtina s hypnózou

Pravdou opakovaně potvrzenou předními odborníky je fakt, že hypnóza je stav zvýšené vnímavosti! Jde o stav intenzivního zaměření do nitra. Podobný stav prožíváme mnohokrát denně, jen si jej neuvědomujeme. 

Jde o situace, kdy se například zamyslíme a jakoby se ztratíme v čase. Můžete začít zkoumat svoje vzpomínky a postupně vzpomínat na situace, třeba když člověk jel autem, metrem, na kole či šel pěšky a být myšlenkami jinde. Pak třeba zjistí, že nějakou dobu nevnímal svoje okolí naplno či dokonce vůbec. Zato byl v intenzivním prožívání třeba písničky, do které se zaposlouchal, textu do kterého se začetl.

Mnoho lidí zažilo, že přejeli místo, kam měli namířeno či neslyšeli, že na ně někdo mluvil. Tento stav každodenně prožíváme například u televize, když se pohroužíme do příběhu. Člověk se může začíst třeba do textu o něčem zajímavém, jako je hypnóza a zapomenout na to kolik je hodin, co bylo či bude.

Jak vypadá Hypnóza v kurzu Angličtina s hypnózou?

Narozdíl od individuální hypnotizace, je v kurzu nutná přítomnost cca 6 až 10 lidí. Kurz připomíná divadelní hru, do které se zúčastnění vžívají a pak v hypnotickém soustředění prožívají interakce, s kterými se budou moci setkávat v komunikaci.

Jak nesmí vypadat výuka

Originální kurz Angličtina s hypnózou vytvořený specialistou v superpaměti, neuro-lingvistice a hypnóze Liborem Činkou je vytvořen na základě nejmodernějších poznatků. Rozhodně je zcela vzdálen pokusům pseudo-odborníků, kteří se snaží těžit z popularity a úspěšnosti originálu. Systém je originální svým know-how v které autor dlouhodobě školil pouze své lektory a nesmí být vyučován jinde a vydáván za originální kurz Angličtina s hypnózou.

Co je možné prozradit:

Kurz musí: 
připomínat divadelní hru prožívanou skupinou "herců" z řad účastníků spolu 
s rekvizitami. Kurz je vyučován pomocí textů, které není možné zakoupit v knihkupectvích v oddělení učebnic! Účastníci vzájemně komunikují ve skupinkách způsobem každý s každým. Jen sociální interakce mezi více lidmi podpořené psychologickými prvky zabezpečují vznik pevných paměťových vazeb. 

Pokus o napodobení má:

 • velmi slabou účinnost - když využívá klasické učebnice
 • slabou účinnost - když je učen individuálně či v malé skupině
 • velmi slabou účinnost - když kurz neprobíhá každodenně
 • velmi slabou účinnost - když se odehrává v klasické učebně u stolu
 • velmi slabou účinnost - když je převaha učení gramatiky nad mluvením
 • velmi slabou účinnost - když je převaha poslechů z nahrávek
 • slabou účinnost - když se spoléhá na technologie jako počítače 
  a psychowalkmany
 • velmi slabý paměťový přenos - když se využívají drily (dojde 
  k splývání monotonních podnětů!)
 • velmi slabou účinnost - když připomíná školu
 • ......

Úplný seznam toho, co se nesmí, aby byla výuka maximálně účinná by byl dlouhý na mnoho desítek řádků.

Není tedy možná individuální výuka Angličtiny s hypnózou.

To, co je možné je individuální hypnotická příprava na studium jazyka. Nevzniknou samy a bez přičinění člověka jazykové znalosti, ale Ericksonovský hypnoterapeut může významně podpořit soustředění 
a sebevědomí nutné pro komunikaci. Je však lží tvrdit klientům, že hypnóza či jiný změněný stav je tím, co je samo naučí. Je lživé 
a neprofesionální tvrdit, že individuálně či ve dvojici prováděné studium angličtiny s hypnózou je účinnější než originální skupinový proces.

Rovněž velmi nízkou účinnost má výuka probíhající mnoho týdnů namísto kompaktního týdenního výcviku. Je lží tvrdit, že dojde k lepšímu zapamatování, když nikdo z takto na veřejnosti vystupujících nerozumí prakticky paměťovým procesům a nedokázal to, co autor originální metody (L. Činka), který se v rámci paměťové soutěže dostal do světové špičky a je zároveň autorem knih, které nejen vysvětlují, ale samozřejmě učí genialitě využívání paměťového mozkového potenciálu.

Eprogramy Superpaměť 1, Superpaměť 2 bleskově, Autohypnóza, ABC jazyky, Autohypnóza pro snadné studium, Bleskové studium a čtení a další.

Zdarma ke stažení je Superpaměť 1 obsahující i vysvětlení některých fází.

Kniha:  Anglická gramatika bezbolestně i pro blondýnky a další. 

Učení je komplexní proces, který může být mnohonásobně urychlen jen použitím vhodných textů a skupinových aktivit obsahujících klíčové jazykové vzory. Originální kurz Angličtina s hypnózou zároveň obsahuje nejpodstatnější psychologické principy pro získání sebevědomí, soustředění, motivace a vytrvalosti.

Přestože jde o jeden z nejpropracovanějších systémů na světě, tak je naší snahou zpřístupnit jej za cenu běžné výuky (v době psaní tohoto textu září 2009 necelých 200,- Kč s DPH/ za hodinu platí cena pro kurz Angličtina s hypnózou s Paulem a Melany pro chronické začátečníky a nemluviče).

 


anglictina-kurz-468x60.gif

Odsugerování

Důvodem pro využití hypnózy je právě její účinnost v boji proti zakořeněným sugescím vychovatelů a nízká úroveň učení a minimální výsledky dosahované klasickými pedagogy, jak v poslední době bylo zveřejněno na základě výzkumů prováděných ve školství.

Naší snahou je podpořit změny nutné k svobodnému rozvoji každého člověka, tím, že zviditelníme nesmysly a omezující sugesce šířené těmi pedagogy, kteří jsou prokazatelně jednou z hlavních příčin neúspěchu jak ve škole, tak v životě.

Proto provádíme desugesce omezení. Jedním z nich je vědou vyvrácená pedagogická představa o nutnosti učit se jazyky přes gramatiku. Opak je pravdou, gramatika nesmí být vyučována dokud mozek studujících uvolněně a bez stresu nepřijal a nevydal rozsáhlé texty a v nich obsažené  jazykové vzory. Rovněž není možné se učit, když nebylo vysvětleno, jak v mozku skutečně probíhá proces učení. Studující pak dělají zbytečné chyby, které je utvrdí v neschopnosti se učit nejen jazyky. Důkazy lze nalézt například 
v jedné z šokujících anket www.skola-studium-zkousky-rychle.com

 

Jaký je rozdíl mezi sugescí a post-hypnotickým pokynem?

Hypnotický návrh tzv. sugesce z anglického „suggest – doporučit, navrhovat“ je návrhem na který podvědomí hypnotizovaného reaguje 
v průběhu hypnotického sezení. Post-hypnotický pokyn je sugescí, která se projeví až po ukončení hypnózy, například tím, že člověk, který dříve nebyl schopen uvolněně mluvit před druhými toho začne být schopen. 

O sugescích panuje celá řada mýtů a nesprávných vysvětlení. Je nutné vědět, že podvědomí hypnotizovaného odmítne sugesce, které nejsou 
v souladu s jeho vnitřními hodnotami a přesvědčeními. Hypnotizovaný tedy neudělá nic, čím by poškodil sebe či druhé. Podstatné je zejména to, že chybně formulované sugesce nemají účinnost. Laiky a mnoha pseudo-odborníky doporučované formulace typu “ Snadno a rychle se učíte; Budete si vše pamatovat; Nebudete se rozptylovat nedůležitými věcmi; Cigarety Vám nechutnají ...“ jsou prakticky neúčinné. Umění správně formulovat sugesce lze získat až po dlouhodobé praxi a maximální účinnost nabízí výhradně Ericksonovská hypnoterapie, která pracuje s jedinečností každého člověka a vytváří pro každého klienta individuální přístup.

 

Jak se pozná člověk v transu?

Člověk v transu obvykle vykazuje známky znehybnění, zpomalení pohybů zejména dýchání. V běžném životě je možné si všímat nehybnosti lidí sledujících film s upřeným - nepřítomným pohledem. V terapeutickém transu může klient fixovat bod před sebou a mít stejně nepřítomný pohled a ztuhlost těla.

Obvykle je však klient veden do transu se zavřenýma očima přičemž je někdy možné sledovat „motýlí“ třepetavé pohyby očních víček. 
Dýchání se prohlubuje a hypnotizovaný připomíná snícího člověka, nejde však o spánek, ale o zvýšení vnímavosti k vnitřním procesům. Na návrhy hypnoterapeuta: "S každým výdechem může jít hlouběji do vzpomínek 
na příjemné situace." hypnotizovaný začíná prožívat takovou intenzitu vzpomínek, že vnější svět, který si může kdykoliv uvědomovat, ztrácí na významu a převažující realitou se stávají vnitřní obrazy, zvuky, pocity někdy i včetně chutí a vůní. Vnitřní děje se projevují v různé intenzitě v řeči těla například ve spontánních pohybech. Například vnitřní prožitek dívání se z okna se může projevit v pohybu ruky hypnotizovaného, která odsouvá imaginární záclonu. 

Hypnotizovaný sám vnímá hlas hypnotizéra, prožívá jím dané návrhy – sugesce, přičemž bývá obvykle překvapený spontánností reakcí mysli a těla na hypnotické návrhy. Charakteristické je odlišné vnitřní vnímání času od času vnějšího, takže hypnotizovaný mívá dojem, že to trvalo hodiny namísto minut.

Hypnotizovaný může vědomě zapomenout na to, co mu terapeut sděloval a postupně být překvapený, že za pár hodin či dní najednou udělá spontánně něco, co potřebuje, ale před hypnózou nedokázal. S každým prožitkem hypnózy je snadnější prožívat různé hypnotické fenomény a tak porozumění vnitřním procesům, které je pak stále snadnější řídit. Opakovaná zkušenost s hypnózou je nepřenosná čtením a jen vnějším pozorováním. Jakmile klient prožije pár hypnóz, může se snadno naučit sám vstupovat do autohypnózy.

Autohypnózu používáme k tomu, aby se klient „dokázal postavit na vlastní nohy“ a začít řídit svoje myšlenky a chování.

Hypnóza se tak stává nejlepším známým nástrojem pro sebeřízení. Klient učící se autohypnózu může na hypnoterapii docházet se stále většími odstupy, více a více pro doladění pomocí odborníka, až se stane nezávislým na pomoci hypnoterapeuta. V mém podání jde o cestu k svobodě, kdy dřívější neschopnost řídit sama sebe v duchu hesla „Kdo neřídí, je řízen.“ je vystřídána maximální schopností řídit své myšlení k dosažení libovolným cílům.

Co jsou ideo-motorické signály?

Ideo-motorické signály jsou tělesné pohyby komunikující reakce na vnitřní děje. Je-li hypnotizovaný požádán, aby signalizoval pohybem jednoho prstu odpověď „ano“ a jiným „ne“, tak hypnotizér získává odpovědi na své otázky od podvědomé mysli na to, co vědomí klienta zapomnělo či nezná odpověď.

Autor: Libor Činka 
specialista v Ericksonovské hypnoterapii a aplikaci hypnózy do zrychleného učení. Absolvoval přes 900 hodin výcviku v hypnoterapii, systemické terapii, neuro-lingvistickém programování (přímo u Dr. Richarda Bandlera spoluzakladatele NLP a Paula McKenny předního světového hypnoterapeuta). 
Je autorem: 11 dílného TV seriálu „Naučte se učit“ - TV NOVA 1997. Jazykových kompletů Magická angličtina extra a Magická Němčina. EknihSuperpaměť 1 a Superpaměť 2 bleskověAutohypnóza pro snadné studiumPsychologie vlivu a Magie úspěchuAnglická gramatika bezbolestně i pro blondýnky a dalších. 
Byl zařazen do prestižní encyklopedie osobností „Who is Who“.

Další informace k Angličtina s hypnózou

Otázky ke kurzu Angličtina s hypnózou

Chcete-li získat informaci, která zde není uvedena, napište svůj dotaz viz tlačítko vlevo Dotazy pro experty.

Rovněž využijte informací na partnerských stránkách Angličtina s hypnózou kde si můžete zdarma objednat zasílání informací o metodě, jejím vývoji, rozdílech mezi postupy a mnoho dalšího.

Zpět na hlavní stránku Angličtina s hypnózou

Home > dotazy-faq na angličtina s hypnózou

Angličtina s hypnózou (c) Libor Činka

anglictina-kurz-300x300.gif

Kontakt 
(c) Libor Cinka

Napsali o nás: 

Milá Melany, zúčastnila jsem se vašeho kurzu na začátku listopadu a chci Ti s radostí oznámit, že jsem právě udělala pohovor v angličtině a s Angličanem :-) a 28.1. 2016 odlétám do své nové práce v Tonbridgi v Kentu.Jupí :-).Jupí,Jupí Takže díky,díky,díky ( na lednový kurz jsem vám poslala kamarádku Olinku, tak ji taky hezky rozkecejte moje milé celebrity.) Ještě jednou děkuju a přeju ještě více úspěchů vaše Meg Turner alias Iva Tesárková 

Je až k neuvěření, že za tak krátkou dobu lze získat tolik informací ... Pan Činka je odborník ve svém oboru a já se už moc těším na další pokračování a růst v oblasti učení a vzdělávání se.
Jarmila Zelenková 

Kurz byl velmi naplňující, poučný, energický, uvolňující, příjemný. Zvláštní zážitek, spojení příjemné atmosféry se studiem jazyka. Nejlepší učení jazyka (i ostatních věcí), které jsem zažil. 
Michal Kubát 

Musím se pochlubit, dostala jsem ze závěrečné zkoušky
z angličtiny výbornou.
Je to především zásluha Tvoje a Melany. Moc děkuju! I když jsem se anglicky nezačala učit kvůli té zkoušce, je to velmi příjemný vedlejší produkt, který mi naznačil, že to funguje,
a že to možná zdaleka není tak hrozné, jak si člověk myslí...
Díky!
Karolína Kofroňová www.mandaly-k-vybarveni.cz

Udivilo mne, jak jsme dokázali udržet pozornost každý den tolik hodin. Je skvělé si hrát a přitom se učit. A učit se tak intenzivně. Po 3-4 dnech se mi začaly zdát sny v angličtině! Super! Vím, že se teď nebudu bát kdekoliv promluvit, ale navíc mám obrovskou chuť sama se učit dál ... 
Díky Michaela Pacherová

Angličtina hypnózou mi ukázala „tajemství“ jednoduššího učení se. Udělal jsem pro sebe díky vašemu kurzu velký kus práce a budu v tom pokračovat a učení pro mě je od „teď“ HROU. Děkuji Vám za vše. Marek Šedivý

Další reference