Němčina s hypnózou

Dobr� den,
ji� del�� dobu studuji němčinu. Pracuji jako pr�vn�k v advok�tn� kancel�ři a minul� rok jsem se z�častnil měs�čn�ho jazykov�ho kursu ve V�dni. Nicm�ně st�le m�m probl�my mluvit, rychle zapom�n�m slov�čka, kter� jsem se naučil a nedok��u st�le myslet v ciz�m jazyce. Vedle toho bych se chtěl v nejbli���ch měs�c�ch přihl�sit na advok�tn� zkou�ky a určitě si uvědomujete, jak� kvanta pr�vn�ch předpisů a soudn� judikatury je nutn� zvl�dnout, abych zkou�ky zvl�dl. Dočetl jsem se o Va�ich metod�ch a r�d bych zkusil V�� kurz. Nicm�ně kurz zaměřen� na němčinu nenab�z�te. Budete v budoucnu nab�zet němčinu stejně jako angličtinu. Pota�mo bych se chtěl zeptat, kter� kurz by bylo pro mne nejvhodněj�� absolvovat za �čelem př�pravy na advok�tn� zkou�ky. Děkuji za odpověď: marx1@seznam.cz
S pozdravem Marek S.

Dobrý den, v současné době Vám nemůžeme pomoci jinak než s pomocí:
Magickou Němčinou


Klikněte zde, abyste mohli poslat komentář

Zapojte se a napište své vlastní stránky! Je to snadné. Jak? Stačí kliknout zde pro návrat. Dotazy a reakce na téma Angličtina s hypnózou.

anglictina-kurz-300x300.gif

Kontakt 
(c) Libor Cinka